Zorgsector

De zorgsector

De administratie van een zorgorganisatie is complex. Dit heeft te maken met de financiering van een zorgorganisatie en de daaraan gestelde eisen. Hierbij heeft u te maken met registratie-eisen, declaratieregels en de verantwoordingsvereisten van verzekeraars, zorgkantoren en de NZa. Dit betekent dat zorgorganisaties nog relatief veel tijd en geld besteden aan de financiële, personeels- en salarisadministratie.

AdminNext kan u hierin ondersteunen en ontzorgen. Zowel voor huisartsen- en behandelpraktijken als zorggroepen en kleine zorginstellingen. AdminNext heeft als doel om voor middelgrote en kleinere zorgorganisaties moderne, kostenbesparende oplossingen te bieden gericht op effectieve workflows en geautomatiseerde verwerking van gegevens.

Huisarts

U regelt uw administratie, uw declaraties, salarisadministratie en jaarrekening vaak bij verschillende partijen of met eigen medewerkers. AdminNext kan u ontzorgen voor al deze administratieve processen.

Zorggroepen en ketenzorg

AdminNext heeft jarenlange ervaring met zorggroepen binnen de eerstelijns ketenzorg. Hierbij verzorgen wij declaraties en uitbetalingen aan huisartsen en ketenpartners.

Behandelpraktijken

Als behandelpraktijk wilt u ontzorgt worden met uw administatie. U regelt uw administratieve processen vaak deels zelf of bij verschillende partijen. AdminNext ontzorgt u volledig voor al uw administratieve processen.

Overige zorginstellingen

Voor kleinere zorginstellingen kunnen wij dienstverlening op maat verzorgen.

MorgenInternet